اين حسين کيست که عالم همه ديوانه ی اوست
اين چه شمعی است که جانها همه پروانه ی اوست

..............................................
فرا رسيدن ماه محرم رو به عموم مسلمانان تسليت عرض می کنم .

/ 0 نظر / 14 بازدید