...

نت تولز شدم رف ......... خير سرم اومدم دوتا توله بچه رو از خيابون اونورشون کنم ، خوددم داشتم مع التولتين سقط می شدم ...4.gif... خوب شد فوتم نيومداااااا ، وگنه اون دنيا چوب تو آستينم کردن يکی بود ....7.gif3.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید