اين حسين کيست که عالم همه ديوانه ی اوستاين چه شمعی است که جانها همه پروانه ی اوست..............................................فرا رسيدن ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
4 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
10 پست
آبان 81
15 پست
مهر 81
10 پست
وبلاگ
54 پست